გაიცანით ჩვენი ახალი ბლოგერი ესპანეთიდან ხორხე ესდა! Meet our new blogger Jorge Esda!

ხორხე ესდა სწავლობდა მადრიდში (URJC), პეკინში (UIBE) და სტამბოლში (Ticaret Üniversitesi) ბიზნესის ადმინისტრირებისა და კომუნიკაციის განხრით. ამასთანავე, ხორხე კვალიფიცირებულია კულტურის ადმინისტრირებაში FIBICC-ის მიერ. როგორც კულტურის მენეჯერი იგი ჩართული იყო რამდენიმე სახელოვნებო პროექტში ისეთ არტისტებსა და ისინსტიტუციებთან, როგორებიცაა: De la Puríssima, Instituto Cervantes, Creative Europe, აი ვეივეი, კაი გუო ჩანგი, ვინსენტ გუიარი.

ამჟამად, ხორხე აწარმოებს კვლევას საქართველოში, რომელიც კონცენტრირდება ხელოვნების პრაქტიკებზე, აქტივიზმსა და ქართულ სადადგმო სხენაზე. მისი პროექტი აირჩია და დააფინანსა i-Portunus-მა.

Jorge Esda studied in Madrid (URJC), Beijing (UIBE) and Istanbul (Ticaret Üniversitesi) on the fields of Business Management & Communication and is specialized in Cultural Management at the FIBICC. As Cultural Manager, he has been involved in several artistic projects with diverse artists and institutions: De la Puríssima, Instituto Cervantes, Creative Europe, Ai WeiWei, Cai Guo Qiang, Izolyatsia or Vicente Guallart among others.
Currently, Jorge Esda is doing research in Tbilisi. His study focus on art practices, activism and community-based art related to the Georgian performance scene. This project is selected and granted by i-Portunus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s